Aktualności

1. Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2016r.

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją przez TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRA SP. Z O.O. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Dokumentacja ofertowa:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania